Tag: kontekst

16 lipca 2015

Kiedy mieliśmy więcej czasu i mniej treści, z którymi stykaliśmy się każdego dnia, byliśmy chyba mniej leniwi. A przynajmniej bardziej staraliśmy się lepiej zrozumieć, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę. Zapoznając się z jakimś tematem próbowaliśmy poznawać…